شرکت دانش بنیان مخازن استیل غرب

آدرس ما:

شهرک صنعتی بوعلی همدان

شماره تماس ما:

081-38218942 09188110414

ایمیل ما:

info@msgcompany.ir

شرکت مخازن استیل غرب

خط تولید خامه قنادی

طراحی، ساخت و نصب خطوط تولید خامه قنادی :

*شرکت شادشیر شمال

سال انجام پروژه : 1394

استان مازندران-بابل

آخرین مقالات