شرکت دانش بنیان مخازن استیل غرب

آدرس ما:

شهرک صنعتی بوعلی همدان

شماره تماس ما:

081-38218942 09188110414

ایمیل ما:

info@msgcompany.ir

شرکت مخازن استیل غرب

راه حل مشکلات کشور و راه حفظ استقلال در عرصه های ملی و بین المللی رونق تولید است

در پی تاکید بر الزام کاهش نرخ تسهیلات بانکی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش خصوصی واقعی باید به صحنه بیاید و شانه اش را زیر بار کار بگذارد و اهلیت ها را کنترل کند.

محمد شرعتمداری در نشست با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشکل اصلی صادرات کشور را چنین بیان کرد: صادرات داروی شفابخش اقتصاد کشور است و عزم ملی برای تحقق این باور باید به وجود آید. آن طور که آقای شرعتمداری عنوان کردند تولید راه حل نهایی همه مشکلات کشور و راه حفظ استقلال و قدرت کشور در صحنه ملی و بین الملی است. وی ابراز داشت باید عزم جدی برای رسیدن به تولید نیز فراهم شود و هنوز تا نقطه نهایی این باور فاصله داریم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور خود در این جلسه همکاری دولت با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان پارلمان بخش خصوصی را نشان داد  و گفت: با روی گشاده و گوش باز آماده شنیدن مطالب و مسایلی هستیم که از سوی این مجموعه به عنوان نماینده بخش خصوصی به ما منعکس می شود و باید با قلب سلیم و بدون حب و بغض همه مطالب را بشنویم.

آخرین مقالات