شرکت دانش بنیان مخازن استیل غرب

آدرس ما:

شهرک صنعتی بوعلی همدان

شماره تماس ما:

081-38218942 09188110414

ایمیل ما:

info@msgcompany.ir

شرکت مخازن استیل غرب

پاستوريزاتور مايع تخم مرغ

و ايـن بــار افتخــاري ديگـر……..

شـرکت مخـازن استیـل غـرب در راستـای خـود کفـائی صنعت کشـور برای اولین بـار موفـق به طـراحـی و سـاخـت دستـگاه پاستـوریـزاتـور مایـع تخـم مـرغ گردیـده و دستـگاه مـذکور نصـب و همپـای نمونه خـارجی در خط تولیـد قرار گرفتـه که آماده بازدید کارشنـاسان ذیربـط می بـاشد .

و همچنين باعث افتخار است كه اعلام كند اين شركت در سال 1394 با عنايت مديران ذي ربط به عنوان فناور برتر استان برگزيده شده است.

آخرین مقالات