شرکت دانش بنیان مخازن استیل غرب

آدرس ما:

شهرک صنعتی بوعلی همدان

شماره تماس ما:

081-38218942 09188110414

ایمیل ما:

info@msgcompany.ir

شرکت مخازن استیل غرب

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی تهران خرداد 1394

در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی تهران-اگروفود 2015 منتظر حضور گرمتان هستیم

5 لغایت 8 خرداد 1394

سالن 40   غرفه A3

94 286x300 2

آخرین مقالات